VỀ CHÚNG TÔI  
Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ đơn vị: Phòng 324, Tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38523798 # 166 hoặc 149;
Email: cntt@hmu.edu.vn
Website: http://cntt.hmu.edu.vn
 

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY:Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Ngọc Anh
Phó Trưởng phòng: KS. Dương Thị Thu Huyền

CÁN BỘ HIỆN NAY
 
1. KS. Lê Thị Thanh Bình        4. KS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
2. KS. Nguyễn Minh Sơn 5. CN. Nguyễn Cao Trào
3. KS. Nguyễn Văn Mác 6. KS. Dương Quốc Huy
  7. KS. Trần Xuân Bình
 
                                    Cán bộ phòng Công nghệ thông tin

HOẠT ĐỘNG :
- Vận hành hệ thống mạng cục bộ trong Nhà trường. Cung cấp các dịch vụ chia sẻ tài nguyên qua mạng cho các máy thành viên tham gia mạng.
- Xây dựng một hệ thống phầm mềm quản lý ứng dụng trong môi trường mạng.
- Xây dựng, biên tập và khai thác và thông tin nội dung các tư liệu đưa lên trang Web để phục vụ cho nhiệm vụ của Nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc ứng dụng khoa học tiên tiến của công nghệ thông tin như việc thu thập thông tin, quản lý thông tin, xử lý thông tin và truyền nhận thông tin theo nhằm đạt được ở mức độ tốt nhất mục tiêu đặt ra của Nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch khai thác thông tin cho mọi phòng ban theo yêu cầu.
- Trang bị những kiến thức cần thiết về sử dụng và quản lý thông tin, công nghệ thông tin cho mọi người đặc biệt là cho cán bộ công chức Nhà trường.
- Lưu dữ và bảo mật các dữ liệu của toàn trường trên hệ thống máy chủ của mạng cục bộ.
- Nâng cao vị thế của Nhà trường, phục vụ cho công tác ngoại giao trong và ngoài nước qua việc xây dựng giới thiệu về Trường Đại Học Y Hà Nội qua Website của Nhà trường trên mạng Internet.
- Xây dựng các phần mềm để hỗ trợ các ứng dụng đa phương tiện, học tập từ xa và đảm bảo truyền thông hiệu quả hơn cũng như các phầm mềm ứng dụng cho công tác quản lý.
- Tổ chức trao đổi thông tin và tham gia các hoạt động nghiệp vụ của ngành, các cơ quan liên quan, các trường đại học, các tổ chức trong nước, trong khu vực và các nước khác.
- Vận hành và thiết lập các khóa học trực tuyến trên mạng Internet.
- Vận hành và duy trì hệ thống Video Conference, Webconference 

DỊCH VỤ :
- Thiết kế đồ họa các sản phẩm Multimedia
- Thiết lập và cấu hình các hệ thống Elearning
- Giảng dạy và nghiên cứu khoa học các hoạt động liên quan đến Công nghệ thông tin 
- Ghi hình và biên tập bài giảng điện tử ở các dạng thức khác nhau.

TIÊU CHÍ: CHINH PHỤC CÔNG NGHỆ SẺ CHIA TRI THỨC
HOẠT ĐỘNG  
 
 
  Tìm
 
Quảng cáo
Kết nối mạng xã hội